Ventiler 700 bar

Kontroll- och flödesventiler för pumpar med arbetstryck max. 700 bar.

CVC3 Backventil

545,00 SEK  

CVN1 Nålventil

645,00 SEK  

CVN3 Nålventil

599,00 SEK  

CVR3 Tryckregleringsventil

1 195,00 SEK  

Fördelningsblock 2-vägs med inbyggd ventil

3 495,00 SEK  

Fördelningsblock 4-vägs med ventil

5 695,00 SEK  

Andra ventiler

Riktningsventiler - Se katalog.

Fjärrmonterade ventiler kommer inom kort.