Manometrar

Vi säljer manometrar upp till 2060 bar som standard.Manometrar

  • 0-1000 bar Tavlor 63, 100, 150 mm
  • 0-1600 bar Tavlor 100, 150 mm
  • 0-2060 bar Tavlor 100, 150 mm
  • 0-3000 bar Tavlor 100 mm
  • 0-4000 bar Tavlor 100 mm
  • Digitala manometrar 600, 1000, 1600, 2060 bar

Vi levererar även specialmanometrar med andra skalor, t.ex. i Ton.

Försäljning - Service - Kunskap