Lagerurdragare 2-klo

Lagerurdragare/Innerurdragare med kapacitet från 12 ton till 60 ton. Avdragare som gör att lagren snabbt kan dras ur.