Hydraulpumpar 1000+ bar

Handpumpar

  • 100MPa/1000bar
  • 160MPa/1600bar
  • 280MPa/2800bar
  • för Enkelverkande verktyg

Våra handpumpar kommer från Europress och finns i lättviktsutförande i aluminiumsamt 100MPa/1000bar modell i stål. Våra pumpar är i 2-stegsutförande. 2-stegsutförandet gör att pumpen är mer lättarbetad då man snabbare når cylinderns arbetsläge genom ett högre oljeflöde vid lägre tryck och erhåller samtidigt en lägre pumpkraft vid högre tryck.

Tryckstegrare

Tryckluftsdrivna tryckstegrare

Vår tryckluftdrivna tryckstegrare finns i många varianter, med manuell eller fjärrstyrd ventil alla har tryckregulering. Tryckstegrraen kommer i varianter med trycken 100/150/200/250/300MPa eller 1000/1500/2000/2500/3000bar. Specialmodeller på begäran är vår specialitet.

Eldrivna tryckstegrare

Vår eldrivna tryckstegrare på 150MPa/1500bar kommer med fjärrkontroll och tryckregulering.

Försäljning - Service - Kunskap