Digitala manometrar

Vi säljer digitala manomtrar från vakuum upp till 2000 bar med direktvisning. Vårt säljprogram omfattar även sensorer med digital visning upp till 4000 bar. Hittar Du inte vad Du söker här på hemsidan så ring oss för detaljerad information. Våra digital manometrar har nogrannhets klass 0,5.

Certifikat kan fås på begäran. Specifika certifikat betingar en viss kostnad. Text svenska eller engelska på specialcertifikat.


Sensor för digitalmanometrar

Digitalmanometer

Försäljning - Service - Kunskap